GEALAN profile

Fördelar med 6-kammarprofil

  • 6-kammarprofil skyddar mer mot kyla och buller än 5-kammare samtidigt sänkningen av Co2 förbättras

  • djupet på 83 mm i 6-kammarprofilen förbättrar hållfastheten och stabiliteten inte bara i vinklarna utan i hela fönsterkonstruktionen

  • den extra inre tätningen i 6-kammarprofilen reducerar effektivt värmegenomgångskoefficientenWinhause beslagsystem

Säkerhet vid inbrott

Inbrottrisken är störst i villor och den har ökat 30 % de senaste 10 åren. De är vanligare i tätbebyggda områden än i glesbefolkade områden. Vanligaste inbrottsvägen är via öppningsbara fönster och dörrar i insynsskyddade lägen. Ett fönster som går att öppna efter att glaset krossats är oftare utsatt för inbrott än låsbara fönster.

Våra fönster är konstruerade med WINHAUSE-beslagssystem som har en spanjolett som går runt hela fönstret vilken låser det på alla fyra sidorna. Konstruktionen ger inte vika om tjuven bryter på en sida. Alla glaslister som håller fast glaskassetten sitter på insidan. Detta innebär att glaskassetten inte kan plockas ut från utsidan, vilket är vanligt på många andra fönsterfabrikat.                                                                                                                                             

6-kammarprofil tillsammans med beslagsystemet har energisnåla och goda isolerande egenskaper med U-värde från 0,8 W/m2*k. Man kan spara stora summor vintertid genom att installera PVC fönster.                                                                                                                                                    

Specifikationer: 

Klass-A profiler standard med 6-kammare. Kamdjupprofil 74 mm. Robust galvaniserad stål-profil 1,8 mm. 6 isolerkammare

Glaskassett:

4mm/10mm arg/4mm/10mm arg/4mm. Low-e, U- värde 0,8. Ljudreduktion: Rw=32dB. Öppningsmöjligheter: inåtgående, utåtgående. Handtag: standard vit, barrnspärr, låsbara handtag. Värmeöverföringskoefficent: Uw 1.1W/m2K

  • Twitter Clean
  • w-facebook
  • w-googleplus